Защита от замръзване

ZamrazvaneОтопление на тръби

Системите за отопление на тръби могат да се използват в два случая:
1. Защита на тръби от замръзване
2. Поддържане на дадена температура на флуидите

Системите за защита от замръзване предотврятяват образуването на лед в тръбите и ги предпазват от запушване и спукване.
Системите за поддържане на зададена температура в тръби осигуряват постоянна температура на флуида в тръбата по цялата и дължина.

Защита от замръзване на резервоарни системи

Резервоарите, които съхраняват течности, зависими от температурните промени, например в хранителната промишленост, могат да представляват голям проблем.
Ако резервоарът се охлади под дадена температура, течността ще коагулира в резервоара или в тръбите.
В подобни случаи е необходимо да се поддържа определена температура в основите на резервоара. Това се постига с инсталиране на нагревателен кабел DEVIflex™ (DTIP) около тръбите или резервоара.

Системи против преохлаждане пода на нискотемпературни камери

В хладилни камери, където температурата е постоянно между -20 и -30°С, студът все пак се предава към основите, въпреки добрата топлоизолация на пода. Водата в охладената земя при основите се натрупва и замръзва, като с това увеличава обема си, предизвиква ерозия и нанася сериозни щети на конструкцията.
Проблемите съществуват и при ледени пързалки, които са изкуствено охладени.

Защита срещу замръзване на антени и жици

През зимата движението по пътищата е застрашено, когато се минава под пилони с натрупан по тях сняг или когато се пътува под или над мостове. Освен това ледът по пилоните, ледените висулки и буци от лед представляват реална опасност за рефлекторите и парапетите на мостовете, както и опасност и за самата конструкция.