Общи условия

Общи условия на „Витумбилд” ЕООД за покупко-продажби през електронен сайт

Настоящите общи условия са в сила от 01.02.2016г. и уреждат начина и условията за покупко-продажби през електронния сайт vitumbuild.com, който е собственост на "Витумбилд" ЕООД. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между "Витумбилд" ЕООД и Потребителите. С посещаването на сайта vitumbuild.com, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията са задължителни за всички потребители.


1. Общи положения


„Витумбилд” ЕООД е търговско дружество регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 175384911, с адрес на управление: гр. София, ул. 21-ви век 52-54, приземен етаж, офис Б1.
„Витумбилд” ЕООД е собственик на интернет страницата vitumbuild.com, която представлява магазин за електронна търговия за продажбата на отоплителна техника.
Потребител е всяко физическо или юридическо лице, което посещава сайта и е съгласно с настоящите Общи условия за ползване. Ако лицето не е съгласно с Общите условия ще бъде помолено да не използва уеб сайта.
Всеки потребител, получава правото да разглежда всички материали публикувани в този уеб сайт само и единствено за лична употреба с нетърговска цел, като се спазват всички авторски права.
При регистрация в сайта vitumbuild.com Потребителят се съгласява доброволно да предостави своя лична информация, необходима за извършване на покупко-продажба на стоки от електронния магазин. „Витумбилд” ЕООД гарантира, че няма да предоставя данните на Потребителите на трети лица, с изключение на случаите, предвидени в Закона за защита на личните данни.


2. Информация за публикуваните стоки


Всички стоки публикувани на сайта vitumbuild.com са посочени с цена в български лев и ДДС. „Витумбилд” ЕООД не носи отговорност, ако информацията публикувана от производителите на стоките, относно техническите им характеристики е невярна. „ВитумбилдЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, софтуера, услугите и продуктите. Сайтът vitumbuild.com не носи отговорност, ако публикуваната информация не е актуална. Някои от публикуваните продукти може да не са налични в момента. За актуална информация за наличните продукти можете да се свързвате с  представители на „Витумбилд” ЕООД на посочените в сайта телефони.


3. Информация за публикуваните информационни материали


Всички материали публикувани на сайта vitumbuild.com попадат под защита на Закона за авторското право и всяка злоупотреба е наказуема. Абсолютно е забранено копирането, публикуването и публичното разпространение на материалите от сайта с каквато и да е било обществена или търговска цел. Забранено е публикуването на материалите в други сайтове под каквато и да е била форма. При желание на трета страна да публикува част от информационните материали в специализирани нетърговски сайтове за отоплителна техника е задължително това да става след изрично разрешение на управителя на„Витумбилд” ЕООД. Всяко друго действие е противозаконно и следва да бъде третирано като такова.

 

4. Покупко-продажба на стоки чрез сайта vitumbuild.com


Всеки Потребител има право да закупи стока от сайта vitumbuild.com на посочената в него цена. С цел по-лесна и удобна идентификация, Потребителят може да се регистрира в сайта, като попълни контактна форма за регистрация. По този начин ще има бърз и лесен достъп до всички продукти, които е закупил от сайта vitumbuild.com. Регистрацията се извършва чрез имейл на Потребителя и парола. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола и за всички действия, които извършва след идентификация с потребителско име и парола в сайта.
Потребителят може да направи поръчка във vitumbuild.com и без да се регистрира. Необходимо е да предостави еднократно всички лични данни, които се изискват за отразяване на покупко-продажбата. При поръчка без регистрация Потребителят няма да има достъп до историята на своите поръчки.
Всеки Потребител има право да избере стоката, количеството й, начина на плащане и вида на доставка. Потребителят е длъжен да заплати в пълен размер цената на стоката обявена на сайта.


5. Цени и начин на плащане


„Витумбилд” ЕООД има право да променя цените на продуктите посочени на сайта по свое усмотрение и по всяко време. Фирмата не е задължена предварително да уведомява за това потребителите. При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
При допуснати технически грешки при публикуване на информация в сайта vitumbuild.com, „Витумбилд” ЕООД има право да откаже изпълнение на договора без да дължи обезщетение на потребителя, освен възстановяване на заплатените от него суми, ако има такива.
При намаления обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.
Начините за плащане на стоки в сайта vitumbuild.com са в брой при посещение на офис на „Витумбилд” ЕООД, по банков път и с наложен платеж при доставка. Всеки Потребител сам избира начина на заплащане на избраната от него стока. Всяка закупена от Потребителя стока следва да бъде заплатена в пълния и паричен размер посочен в сайта, чрез един от посочените начин на плащане.


6. Доставка на стоки


Всяка поръчана стока от сайта vitumbuild.com ще бъде доставена до посочено от Потребителя населено място в България. Доставката се извършва до 3 работни дни след потвърждаване на поръчката, направена от Потребителя.


7. Отказ от стока


Всеки потребител има право да се откаже от поръчаната и доставена стока в срок от 14 работни дни от датата на получаване в случай, че тя не е използвана и не е нарушена целостта на опаковката. Съгласно чл. 55 от ЗЗП „Витумбилд” ЕООД може да приеме върнатата покупка единствено, ако тя е в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
Транспортните и други разходи са за сметка на Потребителя.