Системи за подово отопление

PodovoОбща информация

Системите за подово отопление DEVI се състоят от нагревателни кабели DEVIflex™, рогозки DEVImat™ и терморегулатори DEVIreg™. Системите DEVI за подово отопление осигуряват комфортна температура в жилища, офиси, халета, спортни зали и на практика навсякъде където има нужда от отопление.

Тънки подове
Нагревателните рогозките DEVIheat™ и DEVIcomfort™ са изключително тънки и при монтирането им височината на пода се повдига само с 12-15 mm, което включва и самите плочки. Рогозките са самозалепващи се, поради което се монтират бързо и лесно непосредствено върху съществуващия под. Тъй като самата рогозка е само 3-5 mm. включително лепилото, то повдигането на пода e незначително.
За сравнение подово отопление с нагревателен кабел DEVIflex™ ще увеличи височината на пода с 15-30 mm, включвайки и плочките.
В случай че новата подова настилка е дървена или пластмасова, тогава е необходима 20-25 mm циментова замазка върху нагревателните кабели.

Основно отопление
Системата за подово отопление DEVI™ може да бъде използана за цялостно отопление и единствен източник на отопление в помещението. Системата е проектирана така, че да покрие топлинните загуби и да осигури комфортно отопление.

Дървени подове
Системите DEVI™ могат да бъдат инсталирани под всички видове дървени настилки при условие, че са спазени инструкциите за монтаж. Електронните термостати DEVIreg™ разполагат с възможност за ограничаване на максималната подова температурата и гарантират, че температурата на пода винаги ще бъде в границите, препоръчани от производителя на настилката.