Системи за топене на лед и сняг

Topene led snqgОбща информация
Системите DEVI™ за топене на сняг и лед се състоят от нагревателни кабели или нагревателни рогозки, управлявани от терморегулатори DEVIreg™

Системата е гъвкава
Системите DEVI са приложими при най-често срещаните покрития като асфалт, бетон и плочи. Те ефективно поддържат почистени от лед и сняг всички покривни конструкции - улуци, водосточни тръби, долинни улуци и други.

Работят автоматично
Противообледенителните системи DEVI™ функционират напълно автоматично. Те разпознават нуждата от снеготопене и включват и изключват отопление само когато е необходимо.

Икономични са
Терморегулаторът DEVIreg™ 850 разполага с модерни цифрови сензори за влага и температура и дава възможност за оптимални резултати с най-малка консумация на енергия. Разходите за инсталиране и изполването на системите са ниски в сравнение с алтернативи като почистване на снега и разпръскването на сол.

Осигуряват комфорт
Системата за топене на лед и сняг е конструирана така, че да гарантира абсолютна безопасност. Гарантира безопасност на
пешеходците и шофьорите през зимата и безопасност за самите сгради чрез предпазване им от увреждания. Системата е решение на проблемите – преди още те да се появилии това гарантира комфорт и безопасност.